banner
失憶藥的成分

穆景天最终拿起手机给夏紫曦打电话

來源:未知 作者:fuyu922  時間:2014-06-21 11:00 人氣:

   穆景天一愣,刚想拒绝,忽然想起什么,“那好吧,我给她打个电话问问!”
 
    “好,奶奶等你电话!”说完后,就直接挂断了电话。
 
    这时,穆景天坐www.kxtpb.com 在那里,手里把玩着手机,在办公室坐了一天,到现在,最终有点人气了。
 
    犹豫了许久,穆景天最终拿起手机给夏紫曦打电话。
 
    响了许久才接了。
 
    “喂,你好,我夏紫曦!”
 
    听到这个,穆景天竟然有点激动,还有那么一点点的紧张。
 
    该死!
 
    “夏紫曦,你现在在哪儿!?”穆景天直接开口问。
 
    在听到穆景天的电话时,夏紫曦愣了愣,“我在外面吃饭,有什么事情吗?”
 
    “吃饭?跟谁?宋祁?”穆景天接连串的问。