banner
失憶藥的成分

而且要一听就很吓人那种!

來源:未知 作者:fuyu922  時間:2014-06-25 11:02 人氣:

 彻底被这个疯丫头打败!不过建就建吧!反正是为了那1%经验,又没什么损失!“好!你等等!”我挂上徽章系统立刻就提示确认帮会名称、会徽、会旗。“玫瑰啊?我们的行会起什么名字啊?”
 
    “不管什么名字一定要有我玫瑰的大名,而且要一听就很吓人那种!”
 
    “这样铜族爱情粉哪裏買啊?”我想了想道:“直接叫血红玫瑰怎么样?”
 
    “不行!哪有直接用我名字的啊?再想!”
 
    “死亡玫瑰?”
 
    “难听!”
 
    “血染玫瑰?”
 
    “还差点!”
 
    “吸血玫瑰?”
 
    “不要!”
 
    “要不叫滴血玫瑰?”